Prasa

Hu Kers | 29 listopada 2022

OFICJALNIE: Oświadczenie Juventusu – sprawozdanie finansowe oraz nowy zarząd

Tuż po tym jak wczorajszego wieczora świat piłkarski obiegła prasowa informacja o dymisji zarządu Starej Damy, na oficjalnej stronie Bianconerich pojawił się oficjalny komunikat.

W oświadczeniu wyczytać możemy m.in. o korekcie w budżecie, jakiej klub dokonał na podstawie zarzutów prokuratury, a także własnej zewnętrznej analizy sprawy wynagrodzeń zawodników w erze post-Covidowej. Nowe sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2022 roku, uwzględniające zmiany w budżecie klubu przedstawione zostanie na spotkaniu akcjonariuszy 27 grudnia 2022 roku.

Turyn, 28 listopada 2022 roku. Zarząd Juventus Football Club S.p.A. (zwanego: „Spółka” lub „Juventus”), który zebrał się dzisiaj pod przewodnictwem Andrei Agnellego, po uzyskaniu nowych opinii prawnych i księgowych od niezależnych ekspertów powołanych do oceny kwestii podniesionych przez Consob zgodnie z art. 154-ter TUF w sprawie sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r., przeanalizowało ponownie zarzuty wskazane przez Prokuraturę Sądu w Turynie, braki i kwestie krytyczne zauważone przez Consob oraz zastrzeżenia zgłoszone przez Deloitte & Touche S.p.A., niezależnego audytora Juventusu.

W odniesieniu do kwestii związanych z tak zwanymi „manewrami płacowymi” („manovre stipendi”) z lat obrotowych 2019/2020 i 2020/2021, Zarząd uznał złożoność takich profili dotyczących elementów wyceny, które mogą podlegać różnym interpretacjom w zakresie stosowanych metod księgowania i starannie rozważył możliwe alternatywne sposoby postępowania.

W wyniku takich ogólnych analiz i ocen, mimo że przyjęte podejście księgowe mieści się w ramach dozwolonych przez obowiązujące zasady rachunkowości, w celu zwiększenia ostrożności Spółka:

  1. Podjęła decyzję o dokonaniu korekty w drodze zwiększenia szacunku prawdopodobieństwa wystąpienia warunków trwałości w Drużynie dla tych zawodników, którzy zrzekli się części wynagrodzenia w biennale 2019/20-2020/21, i z którymi następnie zawarto umowy o podwyżki wynagrodzeń lub „premie lojalnościowe” (odpowiednio w lipcu/sierpniu 2020 r. dla pierwszego tzw. „manewru płacowego” i we wrześniu 2021 r. dla drugiego tzw. „manewru płacowego”);
  2. Na podstawie wskazanych powyżej możliwości przyjęcia uzasadnionych alternatywnych metodologii rachunkowości ocenił, że dokona pro-rata temporis (stosownie do upływu czasu) rozliczenia kosztów związanych z podwyżkami wynagrodzeń z lipca/sierpnia 2020 roku (dla pierwszego tzw. „manewru płacowego”) oraz z tzw. „premiami lojalnościowymi” z września 2021 roku (dla drugiego tzw. „manewru płacowego”) począwszy od najwcześniejszej daty tzw. konstruktywnego zobowiązania spośród rozważanych przez niezależnych ekspertów (a więc odpowiednio od czerwca 2020 roku i maja 2021 roku).

Powyższe korekty szacunków i założeń prowadzą zatem do korekty szacunków dotyczących rozliczeń międzyokresowych na koniec czerwca 2020 r., koniec czerwca 2021 r. i koniec czerwca 2022 r., jako efektu podwyżek wynagrodzeń zrealizowanych w lipcu/sierpniu 2020 r. oraz „premii lojalnościowej” zrealizowanej we wrześniu 2021 r., w związku z naliczaniem pro-rata temporis, zgodnie z tzw. podejściem liniowym (które jest jednym z podejść dopuszczonych przez zasady rachunkowości), począwszy od, odpowiednio, czerwca 2020 r. i maja 2021 r; wpływ zasadniczo zerowy na przepływy pieniężne i zadłużenie finansowe netto, zarówno w poprzednich latach obrotowych, jak i w zakończonym właśnie roku obrotowym oraz w przyszłych latach obrotowych i nie jest istotny dla kapitałów własnych za lata obrotowe zakończone 30 czerwca 2022 roku.

Skutki księgowe powyższego znajdą odzwierciedlenie w nowych projektach jednostkowych sprawozdań finansowych oraz w nowych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych na dzień 30 czerwca 2022 roku, które zostaną przeanalizowane i zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu, ujawnione na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedłożone Zgromadzeniu Wspólników zwołanemu już na dzień 27 grudnia 2022 roku.

W związku z tym Rada Dyrektorów jednogłośnie zatwierdziła komunikat prasowy zawierający rozważania na temat sprawozdań finansowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wymagane przez Consob zgodnie z art. 114 ust. 5 TUF, który jest dostępny w autoryzowanym mechanizmie przechowywania „1Info” (www.1info.it) oraz na stronie internetowej Spółki (www.juventus.com), w sekcji „Relacje Inwestorskie”. Dyrektorzy zwrócili się również do wewnętrznych struktur Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Obszaru Sportowego, o zakończenie analiz i przystąpienie do jak najszybszego wdrożenia już rozpoczętego procesu w celu dalszego wdrażania i doskonalenia procedur wewnętrznych i środków kontroli, które przyczynią się do procesu wzmocnienia zasad rachunkowości związanych z uznawaniem i wyceną aktywów i transakcji Spółki.

W związku z powyższym, w celu wzmocnienia zarządzania Spółką, Rada Dyrektorów podjęła decyzję o powołaniu Pana Maurizio Scanavino na stanowisko Dyrektora Generalnego („Direttore Generale”). Ponadto, członkowie Rady Dyrektorów, biorąc pod uwagę centralność i znaczenie nierozstrzygniętych kwestii prawnych i techniczno-księgowych, uznali, że w najlepszym interesie Spółki jest, aby Juventus zapewnił sobie nowy Zarząd, który zajmie się tymi sprawami.

W tym celu, na wniosek Przewodniczącego Andrei Agnellego i aby umożliwić jak najszybsze przedłożenie decyzji o odnowieniu składu Rady Dyrektorów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Rady Dyrektorów zadeklarowali rezygnację z pełnienia swoich funkcji.

Z tych samych powodów każdy z trzech dyrektorów posiadających uprawnienia (Przewodniczący Rady Dyrektorów Andrea Agnelli, Wiceprzewodniczący Pavel Nedved i Dyrektor Generalny Maurizio Arrivabene) uznał za stosowne zrzec się przyznanych im uprawnień. Rada Dyrektorów zwróciła się jednak do Maurizio Arrivabene o utrzymanie stanowiska Dyrektora Generalnego.

W związku z powyższym większość urzędujących Dyrektorów przestała istnieć, a zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem należy uznać, że Rada Dyrektorów przestała istnieć. Rada Dyrektorów będzie kontynuowała swoją działalność w systemie prorogatio do czasu Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało zwołane na 18 stycznia 2023 r. w celu powołania nowej Rady Dyrektorów (z wyjątkiem Dyrektor Danieli Marilungo, która złożyła rezygnację w drodze odrębnego oświadczenia; więcej informacji znajduje się poniżej)1.

Juventus będzie nadal współpracował i współdziałał z Władzami nadzorczymi i branżowymi, bez uszczerbku dla obrony swoich praw w związku z wyzwaniami wniesionymi przeciwko sprawozdaniom finansowym i komunikatom prasowym Spółki przez Consob i Prokuraturę.

Informujemy, zgodnie z art. IA.2.6.7 Instrukcji towarzyszących regulaminom rynków organizowanych i zarządzanych przez Borsa Italiana S.p.A., że:

– w odniesieniu do rezygnacji Pani Danieli Marilungo, pełniła ona funkcję niewykonawczego i niezależnego dyrektora Spółki, a także członka „Komitetu Kontroli i Ryzyka” oraz „Komitetu ESG” Juventusu. Pani Marilungo uzasadniła swoją rezygnację, stwierdzając, że nie jest w stanie pełnić swojej funkcji z należytym spokojem i niezależnością, m.in. z uwagi na fakt, że jej zdaniem nie była w stanie w pełni „działać z pełną świadomością” w obliczu niewątpliwie złożonych spraw; Rada Dyrektorów przyjęła do wiadomości uwagi Pani Marilungo, nie zgadzając się z nimi. Niemniej jednak Rada Dyrektorów dziękuje pani Marilungo za jej siedmioletnią pracę w Juventusie;

– na podstawie informacji przekazanych Spółce i opinii publicznej, ani pani Marilungo, ani inni dyrektorzy nie posiadają akcji Juventusu, z wyjątkiem Andrei Agnellego, który na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania posiada 96.711 akcji Juventusu;

Dyrektor Giorgio Tacchia został powołany na członka „Komitetu Kontroli i Ryzyka” w miejsce Danieli Marilungo. Na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę, Pan Scanavino nie posiada na dzień dzisiejszy żadnych akcji Juventusu.

Źródło: Juventus.com

Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
anavrin_
1 rok temu

Jesli to tlumaczyliscie sami, to szacun. Ja nie dalem bowiem rady tego przeczytac do konca (wybaczcie) 😀

OldLady
1 rok temu

W skrócie :

  • organy nas skontrolowały i uznaliśmy, że jest wszystko ok
  • przeprowadziliśmy wewnętrzny audyt i nadal twierdzimy, że jest ok
  • jednak z ostrożności powiększamy dług na następne lata by się nikt nit czepiał
  • wszyscy są zwolnienie dla czystości tematu

————–
Nasuwa się pytanie: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, że wszyscy wylecieli?
Nasuwa się odpowiedź: nasz audyt wykazał jednak, że są nieprawidłowości, a winni tego stanu ponieśli konsekwencje. Teraz czas na konsekwencje dla samej spółki zwanej potocznie Juve.

Najnowsze artykuły:
Przejdź do paska narzędzi