Oficjalnie

einhard | 19 kwietnia 2021

OFICJALNIE: Superliga potwierdzona!!

Czołowe europejskie kluby oficjalnie potwierdziły powstanie Superligi. 

Wczoraj zadziało się bardzo wiele w kontekście europejskiej i światowej piłki nożnej, a my postaramy się podsumować w tym newsie wszystko, co zdarzyło się do tej pory. Zaczynamy:

Wieczorem w mediach wybuchła lawina plotek, że niebawem ogłoszona może zostać Superliga. Moglibyśmy traktować to jak zwykłe plotki, gdyby nie szybka i ostra reakcja ze strony UEFA, która wraz z topowymi ligami zagroziła poważnymi sankcjami klubom, które wezmą udział w nowym projekcie:

UEFA, Angielski Związek Piłki Nożnej i Premier League, Królewska Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej (RFEF) i LaLiga oraz Włoska Federacja Piłki Nożnej (FIGC) i Lega Serie A dowiedziały się, że kilka klubów angielskich, hiszpańskich i włoskich może planować ogłoszenie utworzenia zamkniętych rozgrywek, tak zwanej Super Ligi – czytamy w oficjalnym komunikacie UEFA.

Gdyby tak się stało, chcielibyśmy powtórzyć, że my – UEFA, angielskie FA, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ale także FIFA i wszystkie nasze federacje członkowskie – pozostaniemy zjednoczeni w naszych wysiłkach na rzecz zatrzymania tego cynicznego projektu, projektu opartego na interesie własnym kilku klubów w czasie, gdy społeczeństwo potrzebuje solidarności bardziej niż kiedykolwiek.

Rozważymy wszystkie dostępne nam środki, na wszystkich poziomach, zarówno sądowych, jak i sportowych, aby temu zapobiec. Piłka nożna opiera się na otwartych zawodach i sportowych wartościach; nie może być inaczej.

Jak wcześniej ogłosiła FIFA i sześć federacji, kluby, których to dotyczy, otrzymają zakaz gry w jakichkolwiek innych rozgrywkach na poziomie krajowym, europejskim lub światowym, a ich zawodnicy mogą zostać pozbawieni możliwości reprezentowania swoich drużyn narodowych.

Dziękujemy klubom z innych krajów, zwłaszcza klubom francuskim i niemieckim, które odmówiły udziału w tym projekcie. Wzywamy wszystkich miłośników piłki nożnej, kibiców i polityków, aby włączyli się w walkę z tym projektem, jeśli miałby zostać zapowiedziany. Ten interes nielicznych trwa już zbyt długo. Długo za długo.

W międzyczasie La Gazzetta dello Sport podała również, że w związku z całą sprawą Lega Serie A odbyła nadzwyczajne spotkanie, aby przedyskutować pomysł powstania Superligi.

Inne media podkreślały również, że głównym entuzjastą powstania Superligi był prezes Juventusu i Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, Andrea Agnelli, który od pewnego czasu miał próbować zaprzyjaźnić się z prezydentem UEFA, Aleksandrem Čeferinem. Media przypomniały między innymi, że Agnelli załatwił Ceferinowi przejażdżkę Ferrari i wybrał go na ojca chrzestnego swojej sześciomiesięcznej córki w 2019 roku, a teraz swoim posunięciem wbija Čeferinowi nóż w plecy.

Okazało się, że oficjalne stanowisko przeciwko Superlidze zajęło również Europejskie Stowarzyszenie Klubów (dlaczego tak się stało skoro prezesem ECA jest Agnelli wyjaśniamy w dalszej części artykułu):

W świetle dzisiejszych doniesień na temat tak zwanej Superligi, ECA, jako organ reprezentujący 246 czołowych klubów w całej Europie, potwierdza swoje deklarowane zaangażowanie w prace nad rozwojem modelu rozgrywek klubowych UEFA (Liga Mistrzów i inne) wraz z UEFA, którego cykl rozpocząć ma się w 2024 roku. ECA informuje również, że jest zdecydowanie przeciwko „zamkniętemu modelowi superligi”, do którego odnoszą się artykuły w mediach.

ECA nawiązuje do stanowiska przyjętego przez jego zarząd na posiedzeniu, które odbyło się w piątek 16 kwietnia, a mianowicie, że popiera zobowiązanie do współpracy z UEFA nad odnowioną strukturą całej europejskiej piłki klubowej po 2024 roku, w tym proponowane zmiany w Rozgrywkach Europejskich UEFA. Przy wsparciu ECA, Komitet Wykonawczy UEFA został poproszony o zatwierdzenie tych zobowiązań na posiedzeniu z 19 kwietnia, a także o kontynuowanie wysiłków w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie polepszenia przyszłych stosunków między ECA a UEFA.

W najbliższych dniach zbierze się Rada Wykonawcza ECA w celu podjęcia odpowiednich decyzji w świetle dalszych wydarzeń.

W tym momencie doniesienia medialne okazały się rzeczywistością, gdyż Juventus jako pierwszy klub oficjalnie ogłosił powstanie Superligi, a następnie swój udział w projekcie potwierdziły kolejne kluby.

Juventus Football Club S.p.A. informuje, że zawarł umowę z innymi czołowymi klubami europejskimi, Associazione Calcio Milan S.p.A., Arsenal Holdings Limited, Club Atlético de Madrid S.A.D., Chelsea Football Club Limited, Football Club Barcelona, ​​F.C. Internazionale Milano SpA, The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Manchester City Football Club Limited, Manchester United Football Club Limited, Real Madrid Club de Futbol i Tottenham Hotspur Limited, w celu stworzenia nowych europejskich rozgrywek piłkarskich, Super League – czytamy w oświadczeniu Juve.

Kluby zgodziły się na długoterminowe dołączenie do Super League. Oczekuje się, że również kolejne czołowe europejskie kluby dołączą do projektu Super League, rozszerzając podstawową grupę do maksymalnie 15 stałych „członków założycieli”, których grono każdego roku będzie uzupełniane o kilka innych klubów na podstawie procedury rekrutacyjnej, co w sumie da 20 klubów.

Kluby założycielskie będą nadal grać we wszystkich rozgrywkach krajowych i do czasu faktycznego uruchomienia Superligi, Juventus jest skłonny uczestniczyć w europejskich rozgrywkach, do udziału w których jest uprawniony.

Kluby założycielskie chcą realizować projekt Super League w porozumieniu z FIFA i UEFA, uwzględniając interesy pozostałych interesariuszy uczestniczących w ekosystemie piłkarskim. Tymczasem, aby zapewnić powodzenie projektu i szybko go wdrożyć, Spółka Super League może również dochodzić sądowej ochrony swoich praw.

Superliga będzie organizowana i zarządzana przez spółkę Super League, która będzie należała do klubów założycielskich na równych zasadach. Dlatego umowa wymaga od każdego klubu założycielskiego zaangażowania się w początkową inwestycję kapitałową w wysokości 2 mln euro, a jeśli zajdzie taka potrzeba do wyłożenia kolejnych 8 mln euro.

Umowa przewiduje, że w związku z faktycznym uruchomieniem Superligi i pod warunkiem sprzedaży praw medialnych związanych z rozgrywkami, kluby założycielskie otrzymają z góry dotację netto w wysokości około 3,5 mld euro, która zostanie podzielona między kluby założycielskie zgodnie z wartościami procentowymi, które zostaną określone na podstawie ostatecznej liczby klubów założycielskich i ma zostać ostatecznie sfinansowana w ramach odpowiednich uzgodnień dotyczących dotacji gwarantowanych przez głównych międzynarodowych pożyczkodawców.

Juventus oczekuje, że Superliga przyniesie długoterminową wartość dla Spółki i całej branży piłkarskiej. Podczas gdy kluby założycielskie dołożą wszelkich starań, aby zrealizować projekt w jak najkrótszym czasie, w chwili obecnej Spółka nie może zapewnić, że projekt zostanie ostatecznie pomyślnie uruchomiony lub przewidzieć, jak wyglądał będzie dokładny harmonogram projektu. W związku z tym Spółka nie posiada wszystkich elementów niezbędnych do szczegółowej oceny wpływu Superligi na jej warunki finansowe i ekonomiczne oraz wyniki.

Powstanie Superligi potwierdził również między innymi Real Madryt.

Pomożemy piłce nożnej na każdym poziomie i przeniesiemy ją na należne jej miejsce na świecie. Piłka nożna to jedyny sport na świecie, który ma ponad cztery miliardy fanów, a naszym obowiązkiem jako dużych klubów jest spełnianie ich pragnień – oświadczył prezes Realu, Florentino Perez.

Łącząc najlepsze kluby i zawodników świata, aby grali ze sobą przez cały sezon, Superliga otworzy nowy rozdział w europejskiej piłce nożnej, zapewniając światowej klasy rywalizację i rozrywkę oraz zwiększone wsparcie finansowe dla szerokiej piramidy piłkarskiej – stwierdził z kolei współwłaściciel Manchesteru United, Joel Glazer.

Potwierdzenia pojawiły się także ze strony innych włoskich klubów biorących udział w projekcie, a więc Milanu i Interu:

W międzyczasie pojawiają się także kolejne głosy przeciwko Superlidze, między innymi ze strony angielskiej Premier League:

Premier League potępia wszelkie propozycje, które naruszają zasady otwartej rywalizacji i ducha sportu, które są sercem krajowej i europejskiej piramidy piłkarskiej – czytamy w komunikacie.

Fani dowolnego klubu w Anglii i całej Europie mogą obecnie marzyć, że ich drużyna może wspiąć się na szczyt i zagrać z najlepszymi. Wierzymy, że koncepcja europejskiej Superligi zniszczyłaby to marzenie.

Podczas gdy UEFA i topowe ligi potępiają powstanie Superligi, grożąc sankcjami i procesami sądowymi przeciwko zaangażowanym klubom, FIFA stara się być bardziej ostrożna w swoim oświadczeniu.

W świetle kilku próśb ze strony mediów i jak już kilkakrotnie stwierdzano, FIFA pragnie wyjaśnić, że opowiada się zdecydowanie za solidarnością w piłce nożnej i sprawiedliwym modelem redystrybucji, który może pomóc w rozwoju piłki nożnej jako sportu, szczególnie na poziomie globalnym, od czasu rozwoju globalnej piłki nożnej to główna misja FIFA – czytamy w oświadczeniu.

Naszym zdaniem i zgodnie z naszymi statutami, wszelkie rozgrywki piłkarskie, czy to krajowe, regionalne czy globalne, powinny zawsze odzwierciedlać podstawowe zasady solidarności, inkluzywności, uczciwości i sprawiedliwej redystrybucji finansowej. Ponadto organy zarządzające piłką nożną powinny stosować wszelkie zgodne z prawem, sportowe i dyplomatyczne środki, aby tak się stało. Na tym tle FIFA może jedynie wyrazić swoją dezaprobatę wobec „zamkniętej Superligi”, wdrożonej poza międzynarodowymi strukturami piłkarskimi i mogącej nie przestrzegać wyżej wymienionych zasad.

FIFA zawsze opowiada się za jednością w światowej piłce nożnej i wzywa wszystkie strony zaangażowane w gorące dyskusje do spokojnego, konstruktywnego i wyważonego dialogu dla dobra gry oraz w duchu solidarności i fair play. FIFA oczywiście zrobi wszystko, co konieczne, aby przyczynić się do zharmonizowanego rozwoju, będącego w interesie piłki nożnej.

Według doniesień medialnych 12 klubów, które założyło Superligę odeszło z Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, Andrea Agnelli ustąpił ze stanowiska przewodniczącego ECA.

Nasze 12 klubów założycielskich reprezentuje miliardy fanów na całym świecie i 99 europejskich trofeów. Zebraliśmy się w tym krytycznym momencie, umożliwiając zmianę europejskiej rywalizacji, stawiając grę, którą kochamy na trwałych podstawach długoterminowej przyszłości, znacznie zwiększając solidarność i zapewniając fanom i kibicom możliwość regularnego oglądania najważniejszych spotkań, które będą karmić ich pasję do gry, dostarczając im jednocześnie wzorów do naśladowania – stwierdził Agnelli w pierwszym oświadczeniu opublikowanym przez Super League.

Wspólne oświadczenie ze strony klubów zaangażowanych w Superligę mówi nam również między innymi, jak wyglądał będzie format Superligi.

Dwanaście czołowych europejskich klubów piłkarskich zebrało się dzisiaj, aby ogłosić, że zgodziły się ustanowić nowe rozgrywki, rozgrywane w środku tygodnia, Superligę, zarządzaną przez kluby założycielskie.

AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, ​​FC Internazionale Mediolan, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madryt i Tottenham Hotspur dołączyły jako kluby założycielskie. Przewiduje się, że kolejne trzy kluby dołączą przed sezonem inauguracyjnym, który ma rozpocząć się tak szybko, jak to możliwe.

Idąc dalej, kluby założycielskie z niecierpliwością czekają na dyskusje z UEFA i FIFA, aby współpracować w celu osiągnięcia najlepszych wyników dla nowej ligi i piłki nożnej jako całości. Powstanie Superligi następuje w czasie, gdy globalna pandemia przyspieszyła niestabilność w istniejącym europejskim modelu ekonomicznym piłki nożnej.

Co więcej, od wielu lat kluby założycielskie mają na celu poprawę jakości i intensywności istniejących europejskich rozgrywek w każdym sezonie oraz stworzenie formatu, w którym najlepsze kluby i zawodnicy będą regularnie rywalizować ze sobą.

Pandemia pokazała, że ​​do zwiększenia wartości i wsparcia z korzyścią dla całej europejskiej piramidy piłkarskiej potrzebna jest wizja strategiczna i zrównoważone podejście handlowe. W ostatnich miesiącach odbył się szeroko zakrojony dialog z interesariuszami piłki nożnej na temat przyszłego formatu rozgrywek europejskich. Kluby Założycielskie uważają, że rozwiązania zaproponowane po tych rozmowach nie rozwiązują fundamentalnych problemów, w tym potrzeby zapewnienia lepszej jakości meczów i dodatkowych środków finansowych dla całej piramidy piłkarskiej.

Superliga opierać się będzie na 20 uczestniczących w niej klubach, w tym 15 klubami założycielskimi i mechanizmem kwalifikacyjnym dla kolejnych pięciu drużyn, które kwalifikować się będą corocznie na podstawie osiągnięć z poprzedniego sezonu.

Mecze rozgrywane będą w środku tygodnia, a wszystkie uczestniczące w nich kluby nadal rywalizować będą w swoich ligach krajowych, zachowując tradycyjny krajowy kalendarz meczów, który pozostaje w centrum rozgrywek klubowych.

Sierpień zaczynać się będzie od spotkań pomiędzy klubami grającymi w dwóch dziesięciodrużynowych grupach, a mecze rozgrywane będą u siebie i na wyjeździe, przy czym najlepsza trójka z każdej grupy automatycznie kwalifikuje się do ćwierćfinału.

Drużyny, które zajmą czwarte i piąte miejsce, będą następnie rywalizować w dwumeczowym play-off o pozostałe pozycje ćwierćfinałowe. W drodze do finału rozgrywane będą mecz i rewanż, a pod koniec maja finał zostanie rozegrany jako pojedynczy mecz na neutralnym stadionie.

Tak szybko, jak to możliwe po rozpoczęciu rozgrywek mężczyzn, uruchomiona zostanie odpowiednia liga kobiet, która pomoże w rozwoju i popularyzacji sportu kobiet.

Nowy coroczny turniej zapewni znacznie większy wzrost gospodarczy i wsparcie dla europejskiej piłki nożnej poprzez długoterminowe zobowiązanie do nieograniczonych płatności solidarnościowych, które będą rosły wraz z przychodami ligi. Te płatności solidarnościowe będą znacznie wyższe niż te generowane przez obecną europejskie turnieje i oczekuje się, że przekroczą 10 miliardów euro już w trakcie początkowego okresu.

Ponadto rozgrywki będą oparte na trwałych podstawach finansowych, a wszystkie Kluby Założycielskie podpiszą się pod ramę wydatków. W zamian za swoje zaangażowanie kluby założycielskie otrzymają kwotę 3,5 miliarda euro wyłącznie na wsparcie swoich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i zniwelowanie skutków pandemii COVID.

Wiemy również, że prezes Realu Madryt, Florentino Perez, został mianowany prezesem Super League, a Agnelli i współwłaściciel Manchesteru United, Joel Glazer, zostali wiceprezesami Superligi.

Il Corriere dello Sport informuje również, że w rozmowach dotyczących powstanie Superligi udział wziął nadawca telewizji internetowej DAZN, ale firma zaprzeczyła tym rewelacjom w oficjalnym oświadczeniu. Z kolei według Sky Sport Italia, kluby założyciele naciskają na to, aby pierwszy w historii sezon Superligi rozpoczął się już w sierpniu 2021 roku, zaraz po zakończeniu Mistrzostw Europy.

Sporą ciekawostką, która rzuca się w oczy, i na którą od razu uwagę zwróciły media, jest jednak ostatni akapit z oświadczenia Juventusu (opublikowanego powyżej w tym artykule), w którym klub stwierdza, że „nie może zapewnić, że projekt zostanie ostatecznie pomyślnie uruchomiony lub przewidzieć, jak wyglądał będzie dokładny harmonogram projektu.”

Źródło: opracowanie własne / einhard

Subscribe
Powiadom o
54 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Leon
3 miesięcy temu

Na chwile obecna kluby biorące udział są wyrzucone ze swoich lig, z Serie A Juve, Milan oraz Inter (jeszcze nie oficjalnie). Scudetto za obecny sezon ponoć ma być nie przyznane nikomu

Gryfel
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  Leon

Ale na jekiej podstawie? Że organizator im zagroził, że jak w przyszłości zaplanują konkurencyjne rozgrywki to ich wyrzuci? Jak dla mnie to kluby mają lepszą pozycję negocjacyjną i mogą iść z taką decyzją do sądu. W przeciwieństwie do Calciopoli, czy innych afer, nie ma tu doczynienia ze złamaniem jakiegokolwiek regulaminu. Wszystkie mecze jak dotąd zostały rozegrane prawidłowo w zgodzie z wcześniej ustalonymi zasadami. Nieprzyznananie tytułu mistrzowskiego w tym roku byłoby właśnie przejawem niesprawiedliwości i nierównego traktowania, a którym tak pieje teraz UEFA. Kluby dały jasno do zrozumienia, że chcą brać udział w pozostałych rozgrywkach, więc jak UEFA je wyrzuci, to… Czytaj więcej »

NoGood
3 miesięcy temu

I teraz tak: Idea równości i solidarności i tak leży. Udziałem i kasą z LM premiowane są tak czy inaczej duże kluby. Marzenie o romantycznym awansie i pokonaniu Goliata, kluby nadal mogą mieć – będzie 5 miejsc co sezon dostępnych Można zrozumieć niechęć Juventusu, Realu czy Barcelony do grania w Doniecku czy Dnietropietrowsku. Poza ogromnie rzadkimi sytuacjami, małe kluby i tak zajmują ostatnie miejsce w grupie. Myślę, że warto się dogadać z UEFA. Zamiast LM i LE zrobić jeden turniej, być może z opcją kwalifikacji zwycięzcy to przyszłorocznej Superligi NBA kręci się w sowim sosie i całkiem dobrze to działa.… Czytaj więcej »

Gryfel
Editor
3 miesięcy temu

Wyjaśniło się co z ECA i rolą Agnelliego w jego strukturach. Media donoszą, że komunikat ECA w sprawie Super Ligi został zatwierdzony na spotkaniu, któremu przewodniczył Van der Sar, bo Agnelli był niedostępny. Dla nas to już przeszłość. Zastanawiający jest fragement: Podczas gdy kluby założycielskie dołożą wszelkich starań, aby zrealizować projekt w jak najkrótszym czasie, w chwili obecnej Spółka nie może zapewnić że projekt zostanie ostatecznie pomyślnie uruchomiony lub przewidzieć, jak wyglądał będzie dokładny harmonogram projektu. W związku z tym Spółka nie posiada wszystkich elementów niezbędnych do szczegółowej oceny wpływu Superligi na jej warunki finansowe i ekonomiczne oraz wyniki. Teraz… Czytaj więcej »

pogon
3 miesięcy temu

Pomysł mocno kontrowersyjny. Jednak o wiele bardziej kontrowersyjny jest komunikat FIFA i lig europejskich. Moim zdaniem nie ma absolutnie żadnej podstawy prawnej, żeby karać zawodników klubów za to co one robią w ,,wolnym czasie”. Jakiekolwiek ,,zakazywanie gry” skończy się odwołaniami tych wszystkich zawodników do Trybunału w Lozannie i bardzo wątpię, żeby ten trybunał stanął przeciwko samym zawodnikom, którzy są związani kontraktami i nie mogą nic z tym zrobić, co sobie tam Agnelli i inni wymyślili. Groźby FIFA w tym zakresie traktuje jako bzdurne i gołosłowne. Odszkodowania jakie by musieli płacić zawodnikom przekroczyłyby jakiekolwiek możliwe wpływy z tego co mogą stracić.… Czytaj więcej »

Last edited 3 miesięcy temu by pogon
Franz Maurer
Franz Maurer
3 miesięcy temu

Brawo UEFA i krajowe związki. Potrzebna była mocna odpowiedź na te bezczelne plany mafiozów. Mafię trzeba zniszczyć, a nie z nimi negocjować. Mam nadzieję, że wszyscy buntownicy zostaną zniszczeni, zdegradowani i jeśli przystąpią do krajowych rozgrywek, to z poziomu okręgówek. Tam ich miejsce. Niech zdechną, niech utopią swoje miliardy w błocie podwórkowych boisk. Należy ich zrównać z ziemią.

Agnelli to od dziś wróg publiczny numer 1. Wyjątkowo bezczelny typ. To jednostka cyniczna, pozbawiona jakichkolwiek skrupułów. Podobnie jak reszta tego gangu. Dzisiaj kibicowanie któremukolwiek z tych klubów to wstyd. Po prostu wstyd.

Last edited 3 miesięcy temu by Franz Maurer
pogon
3 miesięcy temu
Reply to  Franz Maurer

Zluzuj. Jednym i drugim chodzi o kasę. Kibice LM oglądają nie dla Dinama Zagrzeb tylko dla większości z tych klubów z Superligi. Więc nikomu ta wojna się nie opłaca, a FIFA bez sensu dowalą do pieca grożąc Bogu ducha winnych piłkarzom .

Franz Maurer
Franz Maurer
3 miesięcy temu
Reply to  pogon

O to właśnie chodzi. Piłkarze niech idą do sądu przeciwko swoim pracodawcom, czyli klubom.

Gryfel
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  Franz Maurer

Ale na jakiej podstawie? Przecież to klub im płaci pensje, a nie ligi krajowe czy reprezentacje.
Poza tym kluby na pewno porozumiały się z piłkarzami zanim ogłosiły decyzje.

Last edited 3 miesięcy temu by Gryfel
Franz Maurer
Franz Maurer
3 miesięcy temu
Reply to  Gryfel

Klub im płaci, ale gdy podpisywali kontrakt, klub uczestniczył w rozgrywkach UEFA i lidze krajowej. Nie zmienia się zasad w trakcie gry.

Może się porozumiały. To niczego nie zmienia.

Last edited 3 miesięcy temu by Franz Maurer
Gryfel
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  Franz Maurer

Tak, bo podpisując kontrakt na kilka milionów Euro punktem obowiązkowym, była możliwość zagrania z Crotone na kretowsku Ezio Scida liczącym ledwo 10 tyś kibiców o 15:00 w sobotę.

Franz Maurer
Franz Maurer
3 miesięcy temu
Reply to  Gryfel

Pieprzysz. Była możliwość uczestniczenia w rozgrywkach krajowych i europejskich pucharach.

Perez, Agnelli i Glazer to szefowie gangu.

Gryfel
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  Franz Maurer

To Ty pieprzysz, że piłkarzom bardziej zależy na grze w lidze i krajowych pucharach.

Ilu to piłkarzy odchodzi z klubów bo nie mogli grać w LM. Europejskie puchary liczą się najbardziej, bo tam są premie i bonusy, plus wpływy wizerunkowe.

Super liga ma szansę przyćmić LM, więc większość zawodników będzie się dobijać do klubów „założycieli”, aby mieć pewność ciągłych występów na najwyższym poziomie.

Franz Maurer
Franz Maurer
3 miesięcy temu
Reply to  Gryfel

Żaden z obecnie grających piłkarzy nie wypowiedział się, co o tym myśli.

Byli piłkarze wypowiadają się bardzo krytycznie na temat tego syfu. Poczytaj sobie wypowiedź np. Neville’a, piłkarza i kibica Man United.

Last edited 3 miesięcy temu by Franz Maurer
Halupa
3 miesięcy temu
Reply to  Franz Maurer

Dosadnie, ale dużo w tym prawdy. Bogaci, chcą być jeszcze bogatsi, natomiast biedniejsi będą jeszcze biedniejsi. Sport w tym momencie odchodzi na drugi plan, pieniądze są najważniejsze. Przykre to.

Last edited 3 miesięcy temu by Halupa
OldLady
3 miesięcy temu

Bardzo dużo wątpliwości mam, ale polecam tekst Kapicy i Święcickiego z dzisiaj na FB – gdzie ładnie wyłożyli, że milenialsi nudzą się meczami i potrzeba zmian jest nieunikniona. Teraz oglądanie meczu to równoczesne komentowanie go w socialach ze znajomymi, potrzeba ciągłych wrażeń,a kibice znają piłkarzy nie z długich meczów, a z gier. Tenis jest tego pierwszą ofiarą bo mało który milenials będzie 5h oglądał jakiś mecz. To samo czeka piłkę nożną. Nikt nie chce oglądać jak Real jedzie na zadupie Europy by rozbić kolejnych leszczy, a każdy chce widowisk gdzie obie ekipy mają szansę. To wyszło z badań na zlecenie… Czytaj więcej »

Franz Maurer
Franz Maurer
3 miesięcy temu
Reply to  OldLady

Ciekawe pomysły. „Taniec z gwiazdami” to przypomina. Mam jeszcze kilka innych: – dodatkowe mikrokonkurencje w trakcie meczu w celu zdobycia „małych punktów” dających szansę wygrania meczu, np. konkurs rzutów karnych, rzutów wolnych, zonglowania piłką itp. – dopuszczenie możliwości tworzenia pułapek – wilcze doły w polu karnym. – okulary z laserowym celownikiem dla strzelających karne. – w każdym meczu w obu drużynach udział jednego zmutowanego superbohatera z filmów Marvela. – jeden z piłkarzy może w trakcie meczu raz użyć supermocy, np. zamrozić rywala, oślepić trenera, spowolnić ruchy najszybszego napastnika. Takie rozwiązanie z gier, ale jak uatrakcyjni zawody. – wprowadzenie funkcji czarów.… Czytaj więcej »

stofel
3 miesięcy temu
Reply to  Franz Maurer

Brzmisz jak stara jęcząca baba. Świat się zmienia i sport również. Trzeba to zaakceptować.

Franz Maurer
Franz Maurer
3 miesięcy temu
Reply to  stofel

To sobie akceptuj. Ja się wypisuję, nie będę dopłacał do tego chłamu.

Gryfel
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  Franz Maurer

Akcje Juve już spadają po publikacji twojego posta.
A nie sorry, właśnie je wystrzeliło

Untitled.png
Last edited 3 miesięcy temu by Gryfel
Franz Maurer
Franz Maurer
3 miesięcy temu
Reply to  Gryfel

A w tabelę Serie A też czasem patrzysz, śledzisz wyniki w Lidze Mistrzów czy tylko śledzisz kursy giełdowe?

archiasz
3 miesięcy temu
Reply to  OldLady

Akurat to co podtrzymuje moje zainteresowanie piłką nożna to takie historie jak Atalanty przykładowo. I tutaj taka ewolucja ze sportu w kierunku show na pewno tego zainteresowania nie zwiększy.
Ale to nie nie ma znaczenia, zmiany pewnie są nieuniknione, pojawia się nowe pokolenie odbiorców poszukujących nowego produktu, w sumie naturalna kolej rzeczy.

OldLady
3 miesięcy temu
Reply to  archiasz

Właśnie Panowie, odpowiedzcie sobie na pytanie czy sami już nie oglądacie piłki inaczej np z telefonem w ręku, komentując na bieżąco każdą akcję. Otóż tak robicie bo nawet w przerwie pełno tu komentarzy. Młodzi nie znają już innego świata bez neta. Oni są przyzwyczajeni do akcji , komentowania interakcji. Teraz moja wyliczanka jest niby śmieszna , ale w NBA już jest konkurs wsadów , czemu u nas nie ma być konkursu karnych czy bitwy na tricki / freestyle ? Kibice będą odpływać do Twitcha , E sportu jak się nic nie zmieni. Ja widzę to po moim 11 młodszym bracie… Czytaj więcej »

Gryfel
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  OldLady

No tutaj też musi się zmienić spób transmisji meczów. Dużo lepiej wypadają nielegalne strony streamingowe od tych legalnych, gdzie jest chat i intergracja z fanami. Niestety te legalne bronią twardo, np banują wspólne oglądanie meczy na Twitchu. Zresztą mecze na Eleven już trochę przypominają Twitcha, gdzie komentatorzy czytają wpisy ludzi z Twittera na antenie. Ale fajnie by było mieć to w jednym miejscu. W NHL wprowadzono dodatkowe przerwy w meczu na reklamy. Akurat nie chciałbym, aby poszło to w tą stronę. Ale wpływa to pozytywnie na zawodników, bo mają szansę odpocząć i też na widzów, bo attention span jest coraz,… Czytaj więcej »

Last edited 3 miesięcy temu by Gryfel
stofel
3 miesięcy temu

Brawo Agnelli i reszta ! Wreszcie jakieś ciekawe rozgrywki 🙂

andi
3 miesięcy temu

W Juve mieli już chyba dosyć kompromitujących porażek z sredniakami.

Bianconero62
3 miesięcy temu

A co będzie z licencją z grami FIFA?

Gryfel
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  einhard

Pytanie brzmi, która z gier będzie oferowała nową Super Ligę 😉
Coś czuję, że będzie to Konami, Andrea już o to zadba.

Bianconero62
3 miesięcy temu
Reply to  Gryfel

Też mi się wydaje że będzie to KONAMI.

J33
J33
3 miesięcy temu

Myślę ,że większość z nas wychowywała się na sukcesach Juve w LM w latach 90 tych. Te setki meczów lepszych i gorszych ,kończą swoją historię? Nie będzie tego hymnu , małych drużyn , które lały faworytów i ich marzeniem było słuchanie tego hymnu i granie przeciw gigantom. Nie jestem przygotowany na Superligę ,chyba się starzeje,nie mam ochoty na ten twór elit piłkarskich. Co będzie z normalnymi rozgrywkami ligowymi z ponad 100 letnia tradycją?? Skrócą do 10 drużyn ,a wielkie kluby będą grać drugim składem ,co by być w jak najlepszej możliwe formie i nie narażać się na kontuzję,bo w Super… Czytaj więcej »

anavrin_
3 miesięcy temu

Zwróćmy uwagę na jedno. Z tego, co jest napisane w oświadczeniu klubów-założycieli, to wcale nie wynika, że one występują z rozgrywek UEFA/ FIFA. Mnie się wydaje, że zamysł jest taki, a przynajmniej otwartość jeśli UEFA/FIFA i federacje krajowe wyrażą zainteresowanie dialogiem (bo póki co tak nie było i tak nie jest), by Superliga była dodatkowym turniejem dla najbogatszych. Choćby to, że już w sierpniu będą grali (przecież to normalnie okres sparingów), a dodatkowo w środku tygodnia (w okresie niepandemicznym mieliśmy wiele wolnych dni w środku tygodnia, więc jeśli sprawy wrócą do normy, na luzie można rozgrywać kolejne mecze, tylko Angole… Czytaj więcej »

Last edited 3 miesięcy temu by anavrin_
Gryfel
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  anavrin_

No ciekawe czy to jest blef, na zasadzie „my chcemy, ale to oni nas wyrzucili, więc nie wińcie nas, chcieliśmy się dogadać” – czy rzeczywiście będą grać w LM.

Osobiście chciałbym, aby kluby grające Super lidze nie grały w LM, bo po co dublować projekty, zwłaszcza że plan nowej LM jest podobny do formatu Super ligi.

Co do JP Morgan, to bym się nie obawiał. Marki, które się podpisały pod projektem będą gwarantować monopol. Nikt nie będzie oglądał Romy z Partizanem Belgrad, gdy gra ManU z Realem Madryt.

anavrin_
3 miesięcy temu
Reply to  Gryfel

A czemu miałyby się dublować? Przecież wszystkie z tych 20 klubów grających w Superlidze nie będzie grało w poszerzonej do 36 zespołów LM (a taki będzie format, więcej w moim komentarzu pod poprzednim newsem dot. SL). No i w samej LM będzie tych klubów więcej. To po pierwsze. Po drugie, inna, choć pewnie nieznacznie, będzie formuła turniejów. Po trzecie, jak wskazałem, inne terminy meczów też są do ogarnięcia. Summa summarum, mogą wyjść z tego dwa inne turnieje, każdy napcha swoją kieszeń, kibice będą mieli więcej meczów w różnych porach roku. I jeśli tak rzeczywiście by było, to jednak JP Morgan… Czytaj więcej »

Newsio
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  anavrin_

Nie ma takiej możliwości żeby SuperLiga i Liga Mistrzów funkcjonowały niezależnie obok siebie. W praktyce to się nie uda i UEFA doskonale o tym wie, stąd jej ostra reakcja. Topowe kluby po to zakłądają SL żeby skupić się przede wszystkim na niej. To tam maja być najciekawsze mecze przyciągające najwięcej oglądających. Liga Mistrzów nieubłaganie straciłaby na prestiżu i oglądalności. Stałaby się czymś podobnym do dzisiajszej Ligi Europy. Dla UEFA byłby to wyrok.

anavrin_
3 miesięcy temu
Reply to  Newsio

Owszem, aspekt praktyczny to co innego. Spodziewam się większego zaangażowania tych klubów w nowy projekt. Choć, jeśli SL ruszy w sierpniu, to czy będzie to w pełni możliwe? Na papierze jednak sprawy mają się tak, że kluby-założyciele chcą grać i tu i tu, tym posunięciem wyraźnie umocniły swoją pozycję (negocjacyjną). Nikt nie może im zarzucić, że chcą zmarginalizować LM i rozgrywki krajowe (choć media, z uporem maniaka, cały czas tak twierdzą), więc to UEFA postępuje niezgodnie z prawem chcąc ich wykluczyć. W praktyce skupią się na SL, gdzie wyciągną większą kasę (niż z UEFA) i co podkopie finanse UEFA. Od… Czytaj więcej »

Last edited 3 miesięcy temu by anavrin_
Newsio
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  anavrin_

O z tą ostatnią konluzją to się nie zgodzę. W strukturach UEFA zasiadają ludzie, którzy umieją liczyć pieniądze i ostra reakcja na ogłoszenie SuperLigi tego dowodzi. Jeśli SL powstanie w zaproponowanej formie to nie ma możliwości żeby UEFA na tym nie straciła. Sportowo, finansowo i marketingowo.

SL jest w oczywisty sposób zagrożeniem dla LM i UEFA. Założyciele SL nie napiszą ani nie powiedzą tego narazie wprost ale każda osoba będąca członkiem struktur euefa itd to wie. Ciekawa wojna rozegra sie na naszych oczach.

anavrin_
3 miesięcy temu
Reply to  Newsio

To, że potrafią liczyć pieniądze, to jasne. Ale nie oznacza to, że nie rządzą siłą i pewnym przymusem. To jest zarządzanie przez ukształtowany przez lata monopol i zastraszanie. Nie mu tu ani krzty podejścia biznesowego, w takim współczesnym wydaniu (gdzie można się nie lubić, ale można się zawsze dogadać).

archiasz
3 miesięcy temu
Reply to  Gryfel

Oglądałem mecz Liverpoolu z Realem i mnie nie zachwycił (duże firmy, dobrzy piłkarze ale nie powiedziałbym, że widowisko na najwyższym poziomie), dużo więcej frajdy miałem z jakiegoś pojedynku tzw średniaków w lidze angielskiej w tym samym tygodniu. Generalnie wszystkie te zmiany czy to Superliga (UEFA robi w sumie to samo) które zmierzają do marginalizowania klubów z historią i wkładem w rozwój piłki nożnej (bo akurat teraz maja się nieco gorzej), maksymalne utrudnianie „wejścia” dla klubów mniej zamożnych ale z dobrym projektem sportowym i ludźmi z pasją, wszystko to co jest w kontrze do idei sportu głęboko mnie odrzuca. Ale ja… Czytaj więcej »

Last edited 3 miesięcy temu by archiasz
andi
3 miesięcy temu

Wydaje się, że może być to taki szantaż wobec UEFA. Wielkie kluby chcą mieć chyba więcej do powiedzenia w UEFIE, wpływ na rozgrywki LM i większą kasę. Bez nich przyszłościowa LM będzie miała taką oglądalność, jak teraz LE.

Luke44islands
3 miesięcy temu

Ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony gardzę tą mafią w UEFA i FIFA i rozumiem chęć oderwania się od tych chorych organizacji, z drugiej ten format zamknięty i de facto odcięcie innych klubów niekorzystnie wpłynie na piłkę światowa. Jaki sens będzie grać w lidze np. czeskiej (bo o naszej żenadzie nie wspomnę) skoro i tak nie będzie można zagrać w LM z najlepszymi. Zakładam, że i tak dojdzie do jakiegoś spotkania i reformy UEFA/FIFA bo aktualna sytuacja jest zła dla wszystkich.

OldLady
3 miesięcy temu
Reply to  Luke44islands

Bo tu jest trochę inny problem. W NBA jest tak, że te kluby organizują sobie łowy z niższych lig i wyciągają z nich najlepszych koszykarzy. Sens grania w liga uniwersyteckich sprowadza się do tego, że jak jesteś dobry to wyciągną Cię kluby z NBA. To samo dzieje się już teraz w Europie tylko nie jest nazywane po imieniu : Reale, Juve czy City łowią co lepszych i przez to taka Slavia Praga nigdy nie będzie Realem choćby jakimś niewyobrażalnym fartem zagrała nawet 2 sezony w LM pod rząd.

clyde_1987_
3 miesięcy temu

Jeżeli o mnie chodzi, to podobnie jak Apo odczuwam coraz większy dystans względem futbolu jako takiego, co zresztą nie może dziwić, patrząc jak wiele lat śledzę tą dyscyplinę sportu. Oczywiście zależy mi na Juventusie i ich dobrych wynikach, niemniej działania, które miały miejsce w ostatnim czasie nieco ostudziły mój zapał. Super Liga? Mam względem tego bytu złe przeczucia i nie chodzi nawet o mój osobisty, nieco archaiczny pogląd na calcio, ale o nowy typ kibica, o którego tak bardzo zabiega chociażby Andrea Agnelli. Zapewne pragnie on nowych wrażeń, niemniej jednak nie mam pewności jak długo wytrwa przy tych konkretnych rozgrywkach,… Czytaj więcej »

anavrin_
3 miesięcy temu
Reply to  clyde_1987_

Zatem odpalisz sobie mecz, kiedy będziesz miał ochotę, a kolejne rozgrywki jedynie sprawią, że wybór i możliwość obejrzenia fajnego meczu będziesz miał większy. Tak to widzę z perspektywy kibica, który też ma nieco romantyczną wizję śledzenia poczynań swoich ulubieńców i (niestety) nie ma już nastu lat by futbol był najważniejszym elementem jego życia.

clyde_1987_
3 miesięcy temu
Reply to  anavrin_

Ja generalnie podchodzę do tego tworu z dystansem, mając pełną świadomość, że wszystkie podmioty związane z SL jak i starymi rozgrywkami międzynarodowymi marzą o zarabianiu i wyłącznie chciwość popycha ich do takiego, a nie innego działania. Co do samego Agnellego, to musimy pamiętać z jakiego rodu się wywodzi. Rodzina Agnellich od dekad prowadziła swoje rozliczne biznesy w dużej mierze czerpiąc inspiracje ze Stanów Zjednoczonych, o czym resztą często wspominali. Między innymi z tego powodu ich model pracy różnił się od tego włoskiego, wzbudzając przy tym zawiść. Podobnie rzecz się ma dzisiaj. Mam wrażenie, że Andrea Agnelli dusi się we Włoszech,… Czytaj więcej »

anavrin_
3 miesięcy temu
Reply to  clyde_1987_

No właśnie, koniec końców obejrzysz Juventus, nie zrezygnujesz i jak wielu innych kibiców przywykniesz do nowej rzeczywistości. Tak, ponoć „liderami” projektu jesteśmy właśnie my, Real i United. To sporo mówi. Agnelli, Glazerowie (imperium finansowo-korporacyjne), Perez (pamiętajmy, że mimo że facet bywa nazywany takim trochę dziadkiem, to był też wizjonerem; projekt galacticos, choć sportowo okazał się wątpliwy (w stosunku do nakładów), marketingowo (bo ekonomicznie to chyba nie, skądś się długi Realu musiały wziąć) prześcignął wszystkich o kilka długości, natomiast współcześnie, w erze innego spojrzenia na finanse, klub prowadzi bardzo zrównoważoną politykę i – o dziwo – ma wyniki). Coś więcej trzeba… Czytaj więcej »

clyde_1987_
3 miesięcy temu
Reply to  anavrin_

Kibicuję Juventusowi od wielu lat i nie rzucę sobie tego ot taki sobie. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem dość negatywnie nastawiony do Super Ligi(pomimo dystansu), i mam względem tego projektu złe przeczucia, choć te mogą okazać się całkowicie nietrafione.

jacojaco/Kicek12345
3 miesięcy temu

Ale machiaweliczny plan! Jednym ruchem kluby z topu zabiły ład budowany przez lata. Inna sprawa, że nie mając siana i tak w dzisiejszych czasach długofalowo nie osiągnie się nic. bawi mnie również dobór niektórych zespołów. 20 lat temu taki twór zabiegałby o np. Lyon. Tutaj mamy jakiś memiczny Tottenham albo Atletico. To jakiś żart stawiając takie mierne historycznie drużyny na równi z Realem i Juve. Brakuje mi tutaj kilku firm, pokroju Porto lub Sevilli. Co do samego grozenia szabelką przez UEFA, to mogą się pewnie cmoknąć w dzwonek. Cała ta Super liga i rezygnacja z LM to po prostu Trofeo… Czytaj więcej »

jacojaco/Kicek12345
3 miesięcy temu

Ps właśnie w ten sposób zniknęły problemy finansowe Barcy oraz kłopoty ze znalezieniem kupca przez Inter. Szkoda tylko Milanu, bo mieli ciekawy, romantyczny projekt, który nawet wypalił.

Gryfel
Editor
3 miesięcy temu

Ale z nazywaniem Atletico memicznym klubem to bez przesady. Plasują się nad nami w rankingu ekhm ekhm UEFA 🙂

jacojaco/Kicek12345
3 miesięcy temu
Reply to  Gryfel

Fakt, tutaj się trochę zbłaźniłem 😀

Calcio Maestro
3 miesięcy temu

Poczekajmy na jakieś szczegóły. Bo pewnie sama idea gdzieś się nieco rozmyje w starciach między federacjami, klubami, Uefa… Ale dlaczego nie? Czy ktoś kibicuje Uefa?? Przecież to obok londyńskiego city i tzw. państwa watykańskiego największa mafia w Europie. Nie dziwię się, że ogarnięte kluby chcą im wyrwać dolary. Jak dla mnie to pytanie jest tylko, jak bardzo ustąpi Uefa? Bo uczestnicy SL pewnie bez Uefy przeżyją.

Ale wg mnie na razie nie ma się czym podniecać. Kasy na rynku jest mało więc trwają macanki. Pożyjemy, zobaczymy. Ja na razie na „mniętko”.

luque10
3 miesięcy temu

Właściwie to nie wiem. Chciałbym wtrącić swoje trzy grosze, ale tak naprawdę jestem neutralny chyba. Wychowałem się na LM i uwielbiam te rozgrywki, z drugiej strony wiadomo czym jest UEFA. Nie przestanę kibicować Juventusowi, sam nie będzie w Superlidze. Jeśli prawdą jest, że to dodatkowe (póki co) rozgrywki, to dlaczego nie spróbować? Śmieszy mnie rzucanie się teraz największej mafii w footballu, ponieważ zarobić chcą kluby, a nie UEFA. Teraz te kluby są be, bo liczą mamonę, a tak naprawdę robią to samo. Nie wiem jak to będzie funkcjonowało, ale wydaje mi się że wszelkie negatywne opinie są spowodowane tym, że… Czytaj więcej »

Najnowsze artykuły:
Przejdź do paska narzędzi